Utflykt Stekenjokk 120602

Foto: Eva Mårtensson
 
Foto: Lennart Bångerud